pilm

 dust raised by the wind, road-dust. Devonsh.

A glossary of provincial and local words used in England. . 1790.

Look at other dictionaries:

  • pilm — ˈpilm noun ( s) Etymology: origin unknown dialect England : dust …   Useful english dictionary

  • pilm — 1. noun /ˈpɪlm/ dust 2. verb /ˈpɪlm/ (meaning uncertain) To have dust blow about …   Wiktionary

  • təpilmə — 1. «Təpilmək 1»dən f. is. 2. «Təpilmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səpilmə — «Səpilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təpilməx’ — (Culfa) soxulmaq, hücum etmək. – Qorxdum kin, canavar təpilsin qoyuna …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • səpilmək — «Səpmək»dən məch. Xanın yumruğunun zərbindən pəncərə çilik çilik olub yerə səpildi. Ç.. Düşdükcə günəş qırmızı bayraqların üstə; Güllər səpilər sanki bu torpaqların üstə. S. Rüst.. Səpindən sonra cərgələrin üstünə çürümüş peyin səpilmişdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təpilmək — 1. bax bellənmək. Meynəlik təpildi. 2. 1. f. Soxulmaq, zorla girmək, dürtülmək, özünü soxmaq. Uşaq anasının qucağına təpildi. – <Sara> vaxsey, ciyərin yansın! Kişi bilər, – deyə, evə təpildi. M. C.. <Arvad> üstünə işıq düşən toyuq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • List of English words without rhymes — The following is a list of English words without rhymes, or refractory rhymes, i.e., a list of words in the English language which rhyme with no other English words in the strict sense that they are pronounced in the same way from the vowel sound …   Wikipedia

  • güz — I (Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan) bax küz II (Əli Bayramlı, Xanlar, Sabirabad, Salyan) 1. payızlıq şum (Əli Bayramlı, Sabirabad, Salyan) 2. taxıl səpilmiş yerlə səpilməmiş yer arasında çəkilən sədd (Xanlar). – Yerə toxum səpirəx’, sonra güz… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çilənmək — f. 1. Damcı damcı, sıçrantı halında tökülmək; səpilmək. Bəzən su damcıları yağış halında fəhlələrin üstünə səpələnir, üz gözlərinə çilənirdi. M. Hüs.. Yaşar arabir üzünə çilənən (f. sif.) yağışın soyuqluğunu hiss etmirdi. M. Rz.. 2. məc. Səpilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.